TÁMOP 3.2.8.B-12/1. Múzeumi Oskola

A „Múzeumi Oskola – múzeumpedagógiai programsorozatok az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban”

elnevezésű (TÁMOP 3.2.8.B-12/1.-2012-0005 az.sz.) pályázat 2012. szeptember elsejével indult el és 2013. augusztus 20-án zárult.

Az új múzeumpedagógiai foglalkozásokat a megnyert 12 454 480 Ft-ból valósította meg intézményünk.

A múzeumpedagógiai tevékenységekhez szükséges segédanyagok, berendezések a pályázat tervei alapján és tervezett összegében megvásárlásra kerültek: kézműves anyagok (rajztábla, színes kartonok, irodaszerek, agyag, porcelánfestő tollak, csészealj a porcelánfestő tollakhoz). A demonstrációs eszközök (a honfoglaláskori nemezjurta, a középkori Esztergomot bemutató makett) a pályázat tervei alapján és tervezett költségvetése alapján kerültek beszerzésre, csak úgy, mint a segédanyagok (a honfoglaláskori férfi és női viselet, derékszíjjal, lemezes tarsollyal, díszítő ruha veretekkel, fülbevalópárral, a népi gyerekjáték: métaütők, római kori kétoldalas viasztábla, 11 db összecsukható szék, 1 asztal, festékpatronok) A tervezett múzeumpedagógiai szórólapok is elkészültek és folyamatos a terjesztésük.

A szakmai megvalósítók által a pályázatban szereplő - együttműködési megállapodás alapján - négy oktatási intézmény diákjai számára összesen 168 múzeumi óra és 81 tematikus foglalkozás került megtartásra. 2013. május 31-én lezárultak az eredeti terv szerint, a pályázat keretén belül meghirdetett múzeumi órák és tematikus foglalkozások, mely programsorozatot 2012. szeptember 1-én kezdtünk meg. 4 vállalt Családi Nap is megrendezésre került (Szent Korona Nap, Miénk a vár, Múzeumok Éjszakája és Családi Nap, Barangolás Babits Mihály házában)

A múzeumpedagógiai programsorozat során:

o 29 óra az őskor történetével foglalkozott,
o 22 az ókori Róma és Pannónia anyagát ölelte fel,
o 7 a honfoglaló magyarok életmódját,
o 48 pedig a középkori történelem, művészet, ötvösség és életmód egyes kiemelt részeit dolgozta fel.
o 16 múzeumi óra a török kor időszakával, a török életmóddal és művészettel foglalkozott,
o 46 múzeumi óra Esztergom történetének jelentős eseményeit dolgozta fel.
o A 81 tematikus foglalkozás a hon-és népismeret anyagához kötődött és játékos módon ismertette meg a tanulókat a 20. század elejének népi életmódjával.

A foglalkozások 4 helyszínen zajlottak. A legtöbb múzeumi órának az MNM Balassa Bálint Múzeuma esztergomi épülete adott otthont, illetve tartottunk foglalkozásokat az Esztergomi Bazilika, az MNM Esztergomi Vármúzeuma és az Esztergomi Dzsámi épületében is. A tematikus foglalkozások az MNM Balassa Bálint Múzeumának múzeumpedagógiai foglalkoztató termében és az Erzsébet Parkban zajlottak. A foglalkozásokon jelenléti íveken vezettük a tanulók és kísérő tanárok létszámát és készült fotódokumentáció is.

A foglalkozásokon 501 gyerek és 23 kísérő tanár vett részt, két személyszállító buszos végezte a helyszínekre történő szállítást, a pályázat eredeti tervei szerint. A két személyszállító közül egy vidékről (B&B Kft.), egy pedig Esztergom városán belül (Éber Ákos) szállította a gyerekeket és tanárokat az iskolákból a foglalkozásokra. Az esztergomi személyszállító (Éber Ákos) esetében a pályázat pénzügyi tervezésekor az akkori szabályos helyi közlekedés ára volt az irányadó. Mivel megszűnt 2012-ben Esztergom városában a helyi tömegközlekedés, így került a pályázatba az esztergomi gyerekeket szállító - kevesebb költségbe kerülő - Éber Ákos személyszállító, ezért nem használtuk fel a rendelkezésünkre álló utaztatási keretet.

A nyilvánosságot internetes portálokon és az MNM Balassa Bálint Múzeuma megújított honlapján tájékoztattuk a rendezvényekről.

Az előírt C és D-típusú tájékoztató táblákat elkészítettük és a múzeum épületére kihelyeztük.