Állományvédelmi fejlesztések az MNM Balassa Bálint Múzeumában - NKA Pályázat 2021

Szakmai beszámoló

NKA Könyvpályázat

NKA muzeális könyvek fertőtlenítése

2012-ben nyertük meg az NKA pályázatot. Szerződéskötés folyamatban, a tartalom feltöltése is folyamatban...

Új múzeumpedagógiai foglalkoztató kialakítása

zárórendezvény meghívója másolata

A múzeum életében jelentős szerepet tölt be a múzeum­pedagógia, gyűjteményünk tárgyainak, a történelem kézzel fogható oldalának megmutatása, szórakoztatva tanítása. A Balassa Bálint Múzeumban 2008 januárjától tartunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Évente több ezer diák vesz részt ezeken az órákon, főleg Esztergomból és a régióbeli iskolákból. Ezt a fontos munkát segíti a 2012. október 30-án átadott  és technikai eszközökkel felszerelt múzeumpedagógiai foglalkoztató helyiség, mely a TIOP 1.2.2-09/1 -2010-0010Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infra­strukturális erősíté­se című pályázaton elnyert 29 220 309 Ft támogatás­ból épülhetett meg. A pályázat kedvezményezettjei: először Esztergom Város Önkormányzata, majd a fenntartóváltást követően a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ.

elso_MG_302310571

A termet átadta: Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár, köszöntőt mondott: Czunyiné Dr. Bertalan Judit Komárom-Esztergom Megyei kormánymegbízott és Hanesz József központvezető.

_MG_2751

A TIOP pályázattal elnyert összeg lehetővé tette, hogy a múzeum egyik raktár­termét átalakítsuk egy modern, kényelmes, minden korosztályhoz igazodó múzeumpedagógiai foglal­koztató teremmé. A terem óvodások, és nagyobb létszámú osztályok, de felnőttek fogadására is alkal­mas, mobil, átalakítható bútorzata alkalmassá teszi kisebb konferenciák, egyéb színvonalas rendezvények megtartására.

A hatékony pedagógiai munkát több segédeszköz is segíti: interaktív tábla, a magyar Szent Korona más­fél­szeres nagyítású másolata, római kori fibula másolatok, a Várhegy makettje – Szent István, III. Béla, és Vitéz János korából. A makett épületei mozgathatóak, így a gyerekek maguk építhetik fel, milyen volt a Várhegy elrendezése különböző történeti korokban. Az elkészült római és reneszánsz kori jelmezeket felöltve jobban bele tudják élni magukat a tanulók az adott korszakba. Szintén ebből a pályázati forrásból sikerült megoldani, hogy a mozgássérültek fogadását lépcsőnjáró berendezés, és akadálymentesített mellékhelyiség is segíti az intéz­ményben.

TÁMOP 3.2.8.B-12/1. Múzeumi Oskola

A „Múzeumi Oskola – múzeumpedagógiai programsorozatok az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban”

elnevezésű (TÁMOP 3.2.8.B-12/1.-2012-0005 az.sz.) pályázat 2012. szeptember elsejével indult el és 2013. augusztus 20-án zárult.

Az új múzeumpedagógiai foglalkozásokat a megnyert 12 454 480 Ft-ból valósította meg intézményünk.

A múzeumpedagógiai tevékenységekhez szükséges segédanyagok, berendezések a pályázat tervei alapján és tervezett összegében megvásárlásra kerültek: kézműves anyagok (rajztábla, színes kartonok, irodaszerek, agyag, porcelánfestő tollak, csészealj a porcelánfestő tollakhoz). A demonstrációs eszközök (a honfoglaláskori nemezjurta, a középkori Esztergomot bemutató makett) a pályázat tervei alapján és tervezett költségvetése alapján kerültek beszerzésre, csak úgy, mint a segédanyagok (a honfoglaláskori férfi és női viselet, derékszíjjal, lemezes tarsollyal, díszítő ruha veretekkel, fülbevalópárral, a népi gyerekjáték: métaütők, római kori kétoldalas viasztábla, 11 db összecsukható szék, 1 asztal, festékpatronok) A tervezett múzeumpedagógiai szórólapok is elkészültek és folyamatos a terjesztésük.

A szakmai megvalósítók által a pályázatban szereplő - együttműködési megállapodás alapján - négy oktatási intézmény diákjai számára összesen 168 múzeumi óra és 81 tematikus foglalkozás került megtartásra. 2013. május 31-én lezárultak az eredeti terv szerint, a pályázat keretén belül meghirdetett múzeumi órák és tematikus foglalkozások, mely programsorozatot 2012. szeptember 1-én kezdtünk meg. 4 vállalt Családi Nap is megrendezésre került (Szent Korona Nap, Miénk a vár, Múzeumok Éjszakája és Családi Nap, Barangolás Babits Mihály házában)

A múzeumpedagógiai programsorozat során:

o 29 óra az őskor történetével foglalkozott,
o 22 az ókori Róma és Pannónia anyagát ölelte fel,
o 7 a honfoglaló magyarok életmódját,
o 48 pedig a középkori történelem, művészet, ötvösség és életmód egyes kiemelt részeit dolgozta fel.
o 16 múzeumi óra a török kor időszakával, a török életmóddal és művészettel foglalkozott,
o 46 múzeumi óra Esztergom történetének jelentős eseményeit dolgozta fel.
o A 81 tematikus foglalkozás a hon-és népismeret anyagához kötődött és játékos módon ismertette meg a tanulókat a 20. század elejének népi életmódjával.

A foglalkozások 4 helyszínen zajlottak. A legtöbb múzeumi órának az MNM Balassa Bálint Múzeuma esztergomi épülete adott otthont, illetve tartottunk foglalkozásokat az Esztergomi Bazilika, az MNM Esztergomi Vármúzeuma és az Esztergomi Dzsámi épületében is. A tematikus foglalkozások az MNM Balassa Bálint Múzeumának múzeumpedagógiai foglalkoztató termében és az Erzsébet Parkban zajlottak. A foglalkozásokon jelenléti íveken vezettük a tanulók és kísérő tanárok létszámát és készült fotódokumentáció is.

A foglalkozásokon 501 gyerek és 23 kísérő tanár vett részt, két személyszállító buszos végezte a helyszínekre történő szállítást, a pályázat eredeti tervei szerint. A két személyszállító közül egy vidékről (B&B Kft.), egy pedig Esztergom városán belül (Éber Ákos) szállította a gyerekeket és tanárokat az iskolákból a foglalkozásokra. Az esztergomi személyszállító (Éber Ákos) esetében a pályázat pénzügyi tervezésekor az akkori szabályos helyi közlekedés ára volt az irányadó. Mivel megszűnt 2012-ben Esztergom városában a helyi tömegközlekedés, így került a pályázatba az esztergomi gyerekeket szállító - kevesebb költségbe kerülő - Éber Ákos személyszállító, ezért nem használtuk fel a rendelkezésünkre álló utaztatási keretet.

A nyilvánosságot internetes portálokon és az MNM Balassa Bálint Múzeuma megújított honlapján tájékoztattuk a rendezvényekről.

Az előírt C és D-típusú tájékoztató táblákat elkészítettük és a múzeum épületére kihelyeztük.

TIOP 1.2.2-11/1-2012-0077 Látványtár

“A múlt nem halt meg, hanem hat reánk”… (Babits Mihály)

Látványtár a Balassa Bálint Múzeum gyűjteményének legszebb darabjaiból

Részleteket ld. a "Látványtár" menűpont alatt!

NKA Papíralapú műtárgy restaurálási pályázat (2311/1768/09.)

Balassa Bálint Múzeum műtárgyaira, Esztergom

header_logo

mainContentBottom_new

Az alábbiak Műtárgyak/dokumentumok restaurálása készült el:

  • Forgatható német nyelvű kalendárium, 1835-1900

P1010305 P1020105P1020100

  • Malonyay Pál végrendelete, 1724

P1020106 P1020108

  • Georg Hufnágel, Esztergom metszete, 1595 /1., Georg Hufnágel, Esztergom metszete, 1595 /2.

Strigonium metszet 4 Strigonium metszet részlet 2

  • A Balassa Bálint Múzeum első vegyes leltárkönyve 1955-től

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Várszegi Róbert papír- és könyvrestaurátor