dr. Lázár Sarolta

Régészet

 

Árpád-kori szabadban lévő kemencék Kesztölc-Tatárszálláson. In: Archaeológiai Értesítő1984/1. 111. 71-77.

Az egri vár törökkori magyar cserépedényei. In:Egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, Agria XXII. Eger 1986. 35-63.

Az esztergom-szentgyörgymezei Árpád-kori település ásatásáról (1980-83). In: Dunai Régészeti Közlemények, szerk.: Biczó Piroska MNM Budapest 1989. 43-49.

Freilegung eines Siedlungsteiles aus der frühen Arpadenzeit in Esztergom-Szentgyörgymező - Die Ergebnisse der Archäologischen Ausgrabungen beim Aufbau des Kraftwerksystems Gabčikovo-Nagymaros. In: Archäologisches Iustitut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Nitra, Nyitra 1990. 73-78.

A pilisszentléleki pálos kolostor kutatása. In: Pálos rendtörténeti tanulmányok Varia Paulina I. Szerk.: Sarbak Gábor, Kiadó: Árva Vince Csorna 1994. 177-180.

A pilisszentléleki volt pálos kolostortemplom kutatása 1985-86. In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei 5. 1992. Tata 1997. 493-518.

Kora Árpád-kori település Esztergom-Szentgyörgymezőn. In: Opuscula Hungarica I., Szerk.: Garam Éva-Révész László, MNM Budapest 1998. 88.

A bajóti r. k. plébániatemplom kutatása. In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei 6. Tata 1999. 291-306.

Törökkori temető Esztergom-Szentkirályon. In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei 6. Tata 1999. 307-324.

A pilisszentléleki pálos kolostor kályhacsempéi. In: Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei 8. Tata 2001. 167-180.

Pilisszentlélek (Tisovszki Zsuzsanna: A falu története Lázár Sarolta: Pálos kolostor) Tájak–Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 716. Budapest 2002. 15.

Török kori temető Esztergom-Szentkirályon. In: In: A hódoltság régészeti kutatása, Szerk.: Gerelyes Ibolya-Kovács Gyöngyi, Opuscula Hungarica III.  MNM Budapest 2002. 219-224.

Horváth István: Balassa Bálint Múzeum Esztergom, Lázár Sarolta: Tárgyjegyzék, Múzsák kertje  A magyar múzeumok születése. Szerk.: Holló Szilvia Andrea, Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület Budapest. 2002. 108-111.

An Ottoman-age Cemetery at Esztergom-Szentkirály. In: In: Archaeology of the Ottoman period in Hungary, Opuscula Hungarica III. MNM Budapest 2003. 231-236.

Esztergom, a Rác–templom környéki ásatás. In: Műemlékvédelmi Szemle KÖH Tájékoztatója 2002/1-2. (2004) 29-30.

Egy esztergomi fogadó XVIII. századi cserépedényei. In: Magyar Múzeumok 2004/3. 25-26.

13. századi polírozott palack Esztergom-Örmény területéről. In: Komárom–Esztergom Megyei Múzeumok közleményei 11. Tata 2004. 111-121.

Az esztergomi Szent Lőrinc templom feltárása. In: Magyar Sion Uj Folyam I. (XLIII.) évfolyam 1. szám, Esztergom-Pozsony (Bratislava) 2007. 122-125.

A pilisszentléleki pálos monostor. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok, Szerk.: Sarbak Gábor Öze Sándor közreműködésével, Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 4/1. Budapest 2007. 503-514.

Das Paulinerkloster von Pilisszentlélek. In: Der Paulinerorden  Geschichte – Geist – Kultur Herausgegeben von Gábor Sarbak, Tagungen zur Ordensgeschichte  4/2. Budapest 2010. 411- 422.

Az esztergomi Szent Lőrinc-templom. (Esztergom’s Church of St. Laurence). A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon, Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary, szerk.: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi, MTA Rég. Int. Budapest 2010. 439 – 444.

Helytörténet

Az esztergomi lakatos céh írásos emlékei a Balassa Bálint Múzeumban. In: Esztergom Évlapjai Annales Strigonienses, BBT Esztergom 1988. 224-242.

Az esztergomi szíjgyártó céh írásos emlékei a Balassa Bálint Múzeumban. In: Esztergom Évlapjai Annales Strigonienses, BBT Esztergom 1994. 155-170.

Tudományos ismeretterjesztés

Munkálatok a pilisszentléleki pálos kolostor romjainál 1985-1988. In: DUNAKANYAR 1989. 2. szám Budapest 11-12.

Pálos rendi templom- és kolostorrom kutatása Pilisszentléleken. In: UJ FORRÁS 1990. okt. 5. szám Tatabánya 74-78.

 
Kövessen minket a Facebookon is