dr. H. Kelemen Márta

Éri I. – Kelemen M. – Németh P. – Torma I.: Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. Magyarország Régészeti Topográfiája 2. Bp., 1969. – Római kor

Horváth I. – h. Kelemen M. – Torma I.: Komárom megye Régészeti Topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. Magyarország Régészeti Topográfiája 5. Bp., 1979. kelta, római és népvándorlás kor.

Római fazekas kemencék Balatonfűzfőn. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei – 1980. 49-72.

Funde und Grabungen in Tokod. Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Bp., 1981. 13-36.

D. Gabler – M. H. Kelemen: Olio Baetico in Pannonia. Anfore ispaniche nella Valle danubiana. Archivo Espanol de Arquelogoia 57 (1984) 121-142.

Gabler D.. – Kelemen M.: Hispaniai olaj Pannóniában (Baeticai amphorák a Duna völgyében). Communicationes Archaeologicae Hungariae. 1985, 69-84.

Római amphorák Pannoniában. Kézirat – doktori disszertáció, 1985.

Corpus of  Celtic Finds in Hungary Transdanubia I. Komárom County I. Bp., 1987. 179-230.

Roman Amphorae in Pannonia I. (North Italian amphorae I.) Acta Archaeologica 39. (1987) 3-45.

Roman Amphorae in Pannonia II. (Italian amphorae II.)  - Acta Archaeologica  40. (1988) 111-150.

Roman Amphorae in Pannonia III. - Acta Archaeologica 42. (1990) 147-193.

Roman Amphorae in Pannonia IV. - Acta Archaeologica 45. (1993) 45-73.

Adatok Esztergom koracsászárkori településtörténetéhez. Komárom megye története I. Komárom, 1988. 167—192.

Keltische Siedlungen in der Gemarkung von Esztergom. Die Ergebnisse der arch. Ausgrabungen bei Aufbau des Kraftwerksystems Gabcikovó – Nagymaros. Nitra 1990, 37-42.

Amphora. A balácai villagazdaság főépületének pincéje. Balácai Közlemények 2. Veszprém, 1992. 20-28.

Előzetes jelentés a balácai II. számú épület feltárásáról. Balácai Közlemények 2. Veszprém, 1992. 317-340.

A Brigetio – Aquincum közötti római út Süttő – Piliscsév közötti szakasza. VEAB Értesítő – Veszprém 1992.

Dorog a régészeti adatok tükrében. Dorogi Füzetek 10. Dorog, 1994.

M. H. Kelemen-B. Lőrincz: Ein ritterlicher Offizier in den Donaukriegen Domitians. Acta Art. Hung. 35 (1994) 133-142.

A Legio I. audiotrix téglavetője Dömösön. Arch. Ért. 121-122 (1994 – 95) 97-114.

Késő római sírok a nyergesújfalui római tábor temetőjéből. Komárom-Esztergom megyei Múzeumok Évkönyve (5) 1997. 399-414.

B. Lőrincz – M. H. Kelemen: Neue römische Inschriften aus Esztergom – Solva. KLIO 79. (1997) 1. 188-209.

Kelemen Márta-Lőrincz Barnabás: Egy lovagrendű tiszt Domitianus dunai háborúiban. Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei (5) 1997. 245-255.

Az Esztergom, Kossuth Lajos utcai késő kelta fazekas kemencék. Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei (6) 1999. 69-105.

Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn (FMRU) 3. Komárom megye (Fundorte: Komitat Komárom). Berlin – Budapest 1999.

H. Kelemen M. – Merczi M.: Az esztergomi vár a régészeti kutatások tükrében. Az esztergomi Várhegy korai története és régészeti emlékei. Kelta – római kor. OTKA – pályázat, kézirat, 2002.

Crumerum castellum. In: The Roman Army in Pannonia. An archaelogical Guide of the Ripa Pannonica. Ed. Zsolt Visy. Teleki László Foundation, 2003, 82–84.

Tokod fortress. In: The Roman Army in Pannonia. An archaelogical Guide of the Ripa Pannonica. Ed. Zsolt Visy. Teleki László Foundation, 2003, 84–86.

Solva castellum. In: The Roman Army in Pannonia. An archaelogical Guide of the Ripa Pannonica. Ed. Zsolt Visy. Teleki László Foundation, 2003, 86–87.

Esztergom Hideglelőskereszt fort. In: The Roman Army in Pannonia. An archaelogical Guide of the Ripa Pannonica. Ed. Zsolt Visy. Teleki László Foundation, 2003, 88.

Késő kelta és kora római kori hamvasztásos sírok Esztergomból. (Late Celtic and early Roman cremated burials from Esztergom.) Zalai Múzeum 15 (2006) 227–247.

Solva. Esztergom későrómai temetői. (Die spätrömischen Gräberfelder von Esztergom.) Libelli Archaeologici Ser. Nov. No. III, 2008. 1-553.

Adatok egy új római objektumról Tokodon. In: Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70. születésnapjára. Esztergom–Budapest, 2010, 69–93.

Késő római téglaégető kemence Esztergomból (Ein spätrömischer Ziegelbrennofen aus Esztergom.) ArchÉrt 136 (2011) 135–163.

Késő római vendégfogadó az Aquincum–Brigetio közötti diagonális út mentén, Kesztölc–Tatárszálláson. (Spätrömischer Gasthof an der Diagonalstrasse Aquincum–Brigetio, in Kesztölc–Tatárszállás.) ArchÉrt 139 (2014) 35–70.

 
Kövessen minket a Facebookon is