Építkezőknek

Az örökségvédelmi törvények tekintetbe vétele és végrehajtása minden magyar állampolgárnak kötelessége.

Az esztergomi és dorogi járás területén (25 település) az MNM Balassa Bálint Múzeuma (2500 Esztergom, Mindszenty tér 5. tel/fax: 33/500-175, email: balassamuzeum@balassamuzeum.hu) az illetékes.

Amennyiben az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal vagy a helyi építési hatóság előírja a tervezett építkezéshez és / vagy bontáshoz a régészeti szakfelügyelet szükségességét, ill. a munka kezdés előtt 8 nappal a területileg illetékes múzeum értesítésének kötelezettségét, úgy a fenti telefonszámon, vagy személyesen, vagy emailen keresztül elérhetnek bennünket.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

A múzeum értesítése miután megtörtént, tájékoztatást lehet kérni a gyakorlati tudnivalókról.

 • munkatársunk a helyszínen ellenőrzi a földmunkát (vagy bontást),
 • fényképfelvételt és szöveges dokumentumot készít,
 • a használatbavételi engedélyhez hivatalos hozzájárulást adunk írásban

Mi történik, ha előkerül régészeti lelet (edénytöredékek, csont, fémeszköz stb.), vagy régészeti jelenség (tűzhely, kőfal, kút stb.)?

 • a múzeum régész munkatársa dokumentálja ezeket (fotó, rajz és szöveg), majd beszállítja a múzeumba
 • ezután engedélyt ad a munka folytatására

Mennyi időt vesz igénybe ez a szakfelügyelet?

 • Ha semmi nem kerül elő, 10-15 perc
 • Ha előkerül régészeti lelet, néhány óra

Milyen költségvonzata van a régészeti kiszállásnak?

A régészeti munkák esetében (utcaszélesítések, csomópontkiépítések, épület­bontások, vezeték­ásások, csatornázások stb.) a régészeti szakfelügyeletet, helyszínelést, kiszállást írásban kell megrendelni az MNM Balassa Bálint Múzeuma fenti címén. Az elvégzett munkáról/kiszállásról az MNM Balassa Bálint Múzeuma számlát állít ki.

A régészeti megfigyelés hatósági egységára a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) 8. mellékletének 42. pontja alapján 8.000 Ft/óra + ÁFA, de minimum 36.000 Ft/nap + ÁFA.

Az örökségvédelemre vonatkozó friss jogszabályok, rendeletek:

Magyar Közlöny:

 • 38/2015. (III.11). Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
 • 13/2015. (III.11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól
 • 14/2015. (III.11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és az eljárásrendjéről
 • 1997. CXL törvény módosítása a, 2014. 186. (2015. január 1-től hatályos)
 
Kövessen minket a Facebookon is