Alapítvány

Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány

A 2013-as esztendőtől, mint közhasznú alapítvány, már fogadhatja az 1 % felajánlásokat.

logo 4

Adószámunk: 18030923-1-11

A múzeum támogatására létrejött alapítvány célja:

  • Esztergom vármegye kulturális örökségének megóvása
  • a Balassa Bálint Múzeum gyűjteményeibe illeszkedő műtárgyak megszerzése, állagmegóvásának, bemutatásának elősegítése
  • a múzeum gyűjtőterületével és gyűjteményeivel, Esztergom és környékének történetével kapcsolatos kutatások (régészet, néprajz, helytörténet, numizmatika, képző- és iparművészet területeken) és tudományos tevékenységek támogatása
  • Ezenfelül, a múzeumban dolgozó munkatársak gyűjtőterületen kívüli kutatásainak és szakmai kapcsolattartásának támogatása

Az Alapítvány célja, hogy a nevelés és oktatás terén segítséget nyújtsanak egyéneknek és közösségeknek, hogy Esztergom történelmével, híres történelmi, irodalmi és képzőművészeti személyiségeivel és a hozzájuk kapcsolódó tárgyi emlékekkel, hagyományokkal jobban megismerkedhessenek.

A nevelés és oktatás terén a Balassa Bálint Múzeumban megvalósuló múzeumpedagógiai kezdeményezések elősegítése, anyagi támogatása, a múzeum és munkatársainak kutatásaihoz, gyűjteményi anyagához kapcsolódóan ismeretterjesztő előadások, kiadványok tartásának, megjelenésének elősegítése.

Laudator temporis acti 2 másolata(Pl. a közelmúltban jelent meg pályázati támogatásából - és még kapható a múzeumban - az alapítvány kiadásában megjelent tanulmánykötet, Horváth István múzeumigazgató 70 éves születésnapja tiszteletére – Laudator temporis acti (Múlt idők dícsérője címmel). A kötetben 37 kiváló szerző történeti, régészeti, művészettörténeti, irodalomtörténeti tanulmánya olvasható zömmel Esztergom környéki témákban.

Az Alapítvány további célja emellett olyan kulturális tevékenység folytatása, melyek az elsődlegesen megfogalmazott célok megvalósulását elősegítik olyan rendezvények, versenyek, vetélkedők tartásával, melyeknek célcsoportja a bármely korosztályhoz tartozók. Célja továbbá a fent megjelölt területeken publikációk, kiadványok megjelentetése, vagy a megjelenés elősegítése.

Közhasznú jelentések:
2010-es közhasznú jelentés

2011-es közhasznú jelentés

2012-es közhasznú jelentés

2013-es közhasznú jelentés

2014-es közhasznú jelentés

 
Kövessen minket a Facebookon is